How we work

/PageFiles/911446/marksanering_1.jpg

Project organisation

The Stockholm Royal Seaport project lies under the Urban Development Division and is staffed by the City of Stockholm Development Administration, the City of Stockholm Traffic Administration, the City of Stockholm Environment and Health Administration and the City of Stockholm Planning Administration. Östermalm District Administration as well as several other administrations and municipal companies are involved in the development. A project organisation is in charge of planning and implementation of Stockholm Royal Seaport and will ultimately hand over the completed city district to management.

Environmental organisation

The project organisation is managing the environmental profiling of the area and has systemised this process throughout all stages. The relevant district councils, administrations and companies are responsible for ensuring that the programme’s vision and targets are implemented by allocating time and personnel throughout the development process.

A Steering Committee for all environmental profiling projects coordinates and prepares matters for decisions in district councils and boards.

An administration-wide Environmental Profiling Group was formed in 2010. This group has been assigned to prepare issues that are to be addressed by the Steering Committee, and to coordinate and consolidate the issues and obligations in each of the group participants’ organisations. The participants are also responsible for disseminating knowledge and incorporating their experience in the City’s other projects.

Implementation

The requirements of land allocation and development agreements are regularly monitored and a new database will be used in the project to simplify the property developers’ reporting and monitoring of data on environmental and sustainability measures, and the results achieved.

To help property developers meet the requirements, the City offers a Competency Development Programme, a seminar series that describes and explains the requirements, demonstrates best practices and presents the latest research findings in energy-efficient buildings, climate adaptation and efficient transport.

Stockholm Royal Seaport Innovation

The City has established Stockholm Royal Seaport Innovation as a meeting place and arena, where various players can meet and collaborate, and to inspire innovative solutions for sustainable urban development. Stockholm Royal Seaport Innovation:

• Arranges seminars to promote trade with Swedish green technology and raise knowledge of sustainable urban development.

• Receives national and international visitors who want to see more of the environmentally profiled project.

• Is responsible, jointly with São Paulo, for C40’s Climate Positive Development Network.

• Meeting place for Stockholm Royal Seaport’s research and development projects

Research and development

In 2013, the City conducted and participated in about 20 research and development projects. Five new projects have received funding for 2014.

Senast uppdaterad 2 mars 2015

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt