Highlights of 2013

Neighbourhood network in Stockholm Royal Seaport

/PageFiles/911463/Norra_1.jpg

The City wants to build on the sustainability commitment already held by residents of Stockholm Royal Seaport. A number of well-attended activities were conducted in 2013, including:

 • Resident dialogue to hear views and respond to questions.

 •  Introduction programme to provide information about living in the new urban district.

 • A series of seminars about the area’s natural environment and culture, including topics such as the Royal National City Park and traffic issues, while also providing an opportunity to meet neighbours.

 • An urban gardening project was arranged, which creates opportunities for interaction.

Global Climate Positive Development network

/PageFiles/911463/C40.jpg

Stockholm and São Paulo have assumed leadership of the international C40 Climate Positive Development Programme. Stockholm Royal Seaport is one of 18 selected projects that will globally spearhead the development of climate-positive urban communities.

In 2013, the City arranged an international workshop in partnership with C40. Representatives from seven cities participated: Beijing, Copenhagen, London, Portland, Seoul, Stockholm and Sydney.

Building awareness

/PageFiles/911463/Kompetensprogram.jpg

The City promotes competency development at several levels of the project. Property developers, the City’s project managers and involved planners are invited to participate in a Competency Development Programme. The programme consists of a series of thematic seminars that describe and specify the requirements, highlight the latest research findings and describe best practices and experience in areas such as energy-efficient buildings, climate adaptation and efficient transport.

The City also hosts a Forum for Sustainable Solutions, a regular mini trade fair and meeting place that brings together property developers and providers of innovative technical solutions for networking and business development opportunities.

Construction Logistics Centre optimises construction

/PageFiles/911463/BLC.jpg

The Construction Logistics Centre (CLC) was established in 2013 in an effort to combine the logistics of all property developers. A construction logistics centre creates ideal conditions for sustainable and resource-efficient construction. Some examples include:

 • Reduced environmental impact from the transport of materials and waste.

 • Fewer workplace accidents due to a more controlled workplace.

 • Lower construction costs due to more efficient logistics and reduced loss.

 • Through the CLC, everyone who has access to the worksite area receives training in safety and Stockholm Royal Seaport’s sustainability programme.

Read the results from the Sustainability Report 2013.

Senast uppdaterad 2 mars 2015

Karta med positionen för Norra Djurgårdsstaden utmarkerad
Se Norra Djurgårdsstaden på kartsidan
Lat N 59º 21' 1" Lon E 18º 6' 19"
Se Norra Djurgårdsstaden i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.

 • Planering

  Beskrivning

  Den 11 oktober 2010 godkändes det övergripande programmet för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

 • Genomförande

  Totalt har mark för cirka 5 100 bostäder anvisats till 51 byggherrar.

  Just nu

  Cirka 1000 lägenheter är inflyttade i den andra etappen Västra. Staden arbetar med finplanering av gator, torg och parker.

  Husproduktion i den tredje etappen Norra 2 pågår med första inflyttning våren 2016 och färdigställande under hösten 2017.

  Markrening pågår i delar av Gasverket.

  Gatu- och ledningsarbeten för andra etappen av nya Bobergsgatan beräknas starta våren 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Kvarteret Riga, byggt av Vasakronan står färdigt.

  En lekplats i första etappen.

  Tre nya fotbollsplaner med konstgräs på Hjorthagens IP invigdes 6 oktober 2012.

  Bygglogistikcenter vid parkeringen i Ropsten.

  670 bostäder är färdigställda för första etappen Norra 1.

  Värtaterminalen öppen sommaren 2016.

Följ projektet

Kontakt