Trafik och vägar Liljeholmen, Marievik

Gång- och cykelprojekt Liljeholmen-Marievik
Gång- och cykelprojekt Liljeholmen-Marievik

Om projektet

Passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik är en av Sveriges mest trafikerade plankorsningar med både motordriven trafik, spårtrafik, cyklister och gående. Dessutom är Södertäljevägen ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka säkerheten för de som går och cyklar.

Varför?

I rusningstrafik är passagen över Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Marievik, en flaskhals för de som går och cyklar. Som mest passerar 1750 personer i timmen. Framkomligheten är dålig och många känner sig otrygga. Dessutom passerar flera busslinjer, spårvagn och godståg. Marievik och Årstadal är expansiva områden där det kommer att byggas mycket framöver. Därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka säkerheten vid passagen över Södertäljevägen.

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan kommer att antal mindre åtgärder att genomföras för att förbättra trafiksituationen:

1. Gångfållorna över tågspåren kommer att tas bort.

2. Ny bredare trappa för gående från Årstaviksvägen mot Liljeholmen. Det kommer att bli mer plats för gående vid trafikljuset och bredare passage över vägen. Det sker genom att ett av två körfält för bilar tas bort på Södertäljevägens påfart mot Liljeholmsbron.

3. En ny påfart för gående och cyklister från Marievik till gång- och cykelstråket mot Södermalm.

4. Cykelbanan breddas och separeras från gångbanan. Den befintliga refugen vid busshållsplatsen kommer att användas som gångbana.

5. Busshållsplatsen får en bättre utformning.

6. Ny belysning för att skapa ökad trygghet och trivsel.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Byggstart april 2016. Klart våren 2017.

Senast uppdaterad 23 mars 2017

Karta med positionen för Liljeholmen, Marievik utmarkerad
Se Liljeholmen, Marievik på kartsidan
Lat N 59º 18' 36" Lon E 18º 1' 36"
Se Liljeholmen, Marievik i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Arbetet börjar i april 2016 och är klart hösten 2016.

Kontakt