Mer än en typ av projekt Marieberg

Aktuellt

Om projektet

Marieberg är en del av innerstaden med fina kvaliteter och stor potential för utveckling med fler bostäder, arbetsplatser och service.

Planerna för Mariebergs utveckling är att skapa en levande och promenadvänlig innerstad. Målet är att Marieberg ska vara en trivsam stadsdel att bo, arbeta, vistas och leva i.

Utvecklingen av Marieberg är i ett tidigt skede. Stadsbyggnadskontoret har under våren 2012 tagit fram ett program för utvecklingen av området som innehåller ett 20-tal fastigheter eller platser som bedöms som möjliga att utveckla. Det första detaljplanearbetena pågår just nu.

Varför?

Området bedöms ha stora utvecklingspotentialer genom sitt fina läge vid natur och vatten i Stockholms innerstad. En utveckling av Marieberg med ökad täthet skulle möjliggöra många nya bostäder i ett eftertraktat innerstadsläge och många tillgängliga och attraktiva arbetsplatser. Det skulle också öka underlaget för ett utvecklat och rikt stadsliv i Marieberg.

Vad?

Målet är att förtäta stadsdelen med cirka 1 100 nya bostäder och cirka 30 000 kvm för kontor, handel, service och skolverksamhet.

Vem?

Byggherrar är Fabege, Byggvesta, Stockholms Byggmästareförening, Akademiska Hus och Fastighets AB Lysbomben.

När?

Just nu pågår arbetet med de tre första detaljplanerna i programmet. Läs mer om dessa genom att klicka på "Pågående projekt" till höger på denna sidan. Du som medborgare kommer att bjudas in till dialog under samrådsperioden.

Genomförandet kommer troligtvis att pågå under många år framöver.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 9 maj 2017

Karta med positionen för Marieberg utmarkerad
Se Marieberg på kartsidan
Lat N 59º 19' 37" Lon E 18º 0' 55"
Se Marieberg i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Stockholms stads vision är att tydliggöra Marieberg som en del av innerstaden, en stadsdel som är naturligt sammankopplad med omkringliggande stadsdelar. Möjligheter att röra sig inom och till området ska förbättras och kopplingar till omgivande rekreationsområden ska utvecklas.

  • Planering

    Beskrivning

    De första detaljplanearbetena har påbörjats. Genomförandet kommer troligtvis att pågå under många år framöver, och planerad byggstart sker preliminärt under 2015.

Kontakt