Bostäder Liljeholmen - Årstadal

Liljeholmen - Årstadal

Avstängning av Årstaskogs väg

Avstängning av Årstaskogs väg

I samband med byggnation av en ny skola samt nytt bostadsområde stängs Årstaskogs väg. Trafikanter som ska mot Sjöviksbacken hänvisas till Årsta skolgränd enligt illustrationen. Avstängningen börjar gälla 6:e september 2016.

Om projektet

Liljeholmsområdet är ett av de i översiktsplanen utpekade stadsutvecklingsområdena i Stockholm. Här pågår nu en förvandling från industriområde till en levande stadsdel och när allt är klart kommer här att finnas bostäder för omkring 14 000 personer.

Varför?

Liljeholmen är ett av Stockholms områden med stora möjligheter till utbyggnad och expansion. Här etableras nu en ny och attraktiv stadsdel som kan erbjuda både närhet till innerstaden och till natur och rekreation. Detta skapar förutsättningar för ett boende med hög livskvalitet och en unik miljö för företag. Liljeholmen är idag en vital och mångfunktionell stadsdel. Läget är attraktivt nära innerstaden, Mälaren och sjön Trekanten med tillgång till Vintervikens rekreationsområde.

Vad?

I Liljeholmen skapas bostäder, verksamheter, lokaler och butiker. Olika typer av boendemiljöer kommer att erbjudas för att möta upp mot varierande önskemål. Liljeholmen kommer i framtiden fördubbla sin befolkning i och med den planerade och pågående byggnationen. Vid Liljeholmstorget har stadsdelens nya centrum byggts med ett rikt utbud av butiker och service.

Vem?

Stockholms stad ansvarar för planarbetet och genomförande av projekten. Byggherrar är AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, JM AB, City Con och Seniorgården AB.

När?

Utbyggnaden inleddes redan år 1998 och kommer att pågå till år 2020.

Senast uppdaterad 20 november 2014

Karta med positionen för Liljeholmen - Årstadal utmarkerad
Se Liljeholmen - Årstadal på kartsidan
Lat N 59º 18' 27" Lon E 18º 1' 20"
Se Liljeholmen - Årstadal i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Visionen för Liljeholmen-Årstadal: Här förvandlas ett industriområde till en levande stadsdel som speglas i Mälarens vatten.

  • Klart

    Beskrivning

    Mycket i Liljeholmen/Årstadal står redan färdigt: Liljeholmstorget med tillhörande galleria, Sjöviksbacken, Sjövikshöjden och Sjövikstorget vid Marievik.

Kontakt