Samrådsmöte för Kvarter Kabelverket (detaljplan 1)

Ett samrådsmöte för den första detaljplanen till programmet Älvsjö Kabelverket längs Älvsjövägen, hölls den 14 november 2013 på Älvsjö medborgarkontor.

 /PageFiles/624206/samrad1_webb.jpg

Mötet hölls som ett öppet hus och lockade ca 75 personer. På mötet fanns representanter från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Älvsjö stadsdelsförvaltning, samt byggherrarna JM och Familjebostäder.

Det fanns fyra stationer som presenterade förslaget:
1. Planförslag
2. Bebyggelse
3. Trafik
4. Park och natur

/PageFiles/624206/samrad2_webb.jpg

Deltagarna på mötet var mycket intresserade av hur området, som idag är ett renodlat industriområde, ska utvecklas framöver. Modellen med förslaget gav en god överblick och många samtal. Stadens och byggherrarnas representanter fick svara på många specifika frågor och ta del av medborgarnas synpunkter. Det bjöds även på fika med pepparkakor och ost från Kavli i området.

Senast uppdaterad 15 november 2013

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt