Samrådsmöte för Kämpetorps skola och bollplan

Den 19 maj kl. 16:30-19:00 hölls ett öppet hus för detlajplan till Kämpetorps skola och bollplan, med nybyggnad av förskola, idrottshall och ny bollplan, kallad Medaljongen 3 m fl.

/PageFiles/1001171/Kämpetorp entretorget_webb.jpg

Frågorna handlade främst om renoveringen av skolan, samt frågor om trafiken. De flesta var positiva till förslaget, men flera var oroliga för trafikstörningar kring Kedjevägen vid lämning och hämtning av barn. Andra synpunkter var brist på p-platser till skolan och idrottsanläggningarna.

Det kom endast ett 10-tal personer till öppna huset på medborgarkontoret i Älvsjö.

Senast uppdaterad 21 maj 2015

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt