Samrådsmöte för Älvsjövägen/Kabelverket 11

Den 1 juni kl. 17-19 hölls samrådsmöte i form av öppet hus på medborgarkontoret i Älvsjö för Älvsjövägen/Kabelverket 11. Det är den sista detaljplanen för programmet Älvsjö Kabelverket, och omfattar ca 660 lägenheter längs med Älvsjövägen och centralt inom kvartetet Kabelverket, ett nytt grönstråk, ny förskola och utveckling av befintlig ekbacke.

Älvsjövägen Kabelverket

Redan en kvart före utsatt tid var det full aktivitet. De personer som kom var i alla åldrar med majoritet på de äldre. Diskussionerna rörde både planförslaget, Kabelverksområdet och hela Älvsjös förnyelse.

Planförslaget fick både ros och ris. En del äldre besökare hade nostalgiska band till Ericssonfabriken och tyckte därför att det var tråkigt att så många hus försvinner. De gällde även de byggnader som finns i de andra planområdena. Besökande såg positivt på att två byggnader inom området bevaras och utvecklas. En del besökare ställde frågor om trafiken längs Älvsjövägen. Oro finns för ökad trafik, buller och vibrationer.

Älvsjövägen Kabelverket

Besökande intresserade sig även för höjderna för byggnaderna. En del tyckte det var för högt. Andra tyckte att man kunde bygga ännu högre, särskilt mot Solbergaskogen. De yngre besökande föreföll mer positiva till förslaget och betonade att det såg trevligt ut. Några besökande talade om vikten av att ha förnyelsebar energi. 3D-modellen och modellen fick mycket positiv uppmärksamhet.

Representanter från stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, arkitektbyråer och byggherrar fanns på plats under kvällen. Totalt uppskattades att ca 30 personer kom till samrådsmötet.

Senast uppdaterad 7 juni 2016

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt