Dialog/samråd

Det politiska uppdraget

För att fånga upp kreativa och positiva åsikter i detaljplanearbetet fortsätter politikerna i Stadsbyggnadsnämnden att utveckla olika samrådsformer och nya vägar till dialog med stockholmarna. Detta innebär i förlängningen att Stadsbyggnadskontoret, det vill säga tjänstemännen, har i uppdrag att utveckla dialogen med medborgare under planläggning. Om detta kan man även läsa mer om i Översiktsplanen nedan.

Samråd och utställning enligt plan- och bygglagen

Arbetet med Stockholms översiktsplan har präglats av dialog och samarbete inom Stockholms stad och med andra aktörer.

  • Samråd för programmet pågick under perioden 2012-07-10 till 2012-09-14.
  • Samråd för detaljplan 1 pågick under perioden 2013-10-18 till 2013-11-29.
  • Öppet hus för detaljplan 1, kvarter Kabelverket, genomfördes 14 november 2013.
  • Utställning av Kabelverket 8, etapp 1, pågick 2014-07-02 till 2014-08-27.
  • Samråd för detaljplan 2, kvarter Sandaletten, pågick 2014-12-03 till 2015-01-23.
  • Öppet hus för detaljplan 2, kvarter Sandaletten, genomfördes den 16 december 2014 på medborgarkontoret i Älvsjö.
  • Samråd för detaljplan Kämpetorps skola och bollplan (Medaljongen 3 mfl) genomfördes 28 april - 9 juni 2015, med öppet hus på medborgarkontoret i Älvsjö den 19 maj
  • Samråd för detaljplan Älvsjövägen/Kabelverket 11 pågår 11 maj - 22 juni 2016, med öppet hus 1 juni kl. 17-19 på medborgarkontoret i Älvsjö

Senast uppdaterad 27 maj 2016

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt