Kvartersområden detaljplan 2 Sandaletten 1 mfl

Bostadsgatorna kring kvarteren får en grön karaktär med förgårdsmark och trädgrupper i kombination med parkering och generösa trottoarer. Gränsen mellan gata och bostadsgård tydliggörs genom att gårdarna ligger på en upphöjd nivå, samtidigt sin öppenheten i kvarteren vitaliserar gatan och ger mer ljus till gårdarna.

Kvarter 14 - Familjebostäder och AQ arkitekter

  • Lägenheter: 65
  • Våningsantal: 6

Studenthuset distanserar sig från kollektivhuset och placeras i tomtgräns med entré från hörnet Götalandsvägen/Armborstvägen. Ett litet torg framför husetförstärker gaturummet. Tomtens sluttning ger en souterrängvåning med lokaler mot Götalandsvägen och gatukorsningen vilket ytterligare bidrar till stadslivet. Den gråa tegelfasaden med stora öppningar ger huset en robust gestaltning. Studentlägenheterna ger fasaden dess ordning, både avseende repetition och proportioner. Mot gården och det befintliga kollektivhuset får huset en lätt loftgång.

kvarter 14 Älvsjö Kabelverket Sandaletten 

Kvarter 13 - JM och Varg arkitekter

  • Lägenheter: 160
  • Våningsantal: 4-7 st

Kvarteret består av två byggnadsvolymer som omgärdar en gemensam bostadsgård. Ljus puts är det huvudsakliga fasadmaterialet, kombinerat med ”ateljéfönster” som i sin karaktär ger referenser till äldre verkstadsindustri. Den huvudsakligen enkla och rationella gestaltningen kompletteras med en varierad och livfull bottenvåning med omsorgsfullt gestaltade bostadsentréer, en lokal samt bostadskomplement i gatuplan. En förskola mot parken med fyra avdelningar bidrar med sitt egna men samklingande uttryck också till att skapa ett nytt kvarter som både anpassar sig till- och berikar sin omgivning.

/PageFiles/894755/kv 13_webb.jpg

Kvarter 12- Familjebostäder och AQ arkitekter

  • Lägenheter: 157
  • Våningsantal: 5-8

Tornet framhävs, förutom av sin höjd, av ett mörkt schatterat tegel medan övriga hus utförs putsade i tre olika grå nyanser, indelade trapphusvis från ljust till mörkare. Fasaden mot Armborstvägen får en tydligt artikulerad stadsmässighet med det höga tornet i tegel, markerade entréer, trappor upp till lägenheterna och hårdgjord mark som möter huset. Långsträckta balkonger tar vara på sydvästläget. Mot parken i nordöst har kvarteret en mjukare framtoning, där en grönyta möter huset och skapar en viss distans till husfasaden.

 kvarter 12 Älvsjö Kabelverket Sandaletten

Kvarter 11 - JM och Brunnberg och Forshed

  • Lägenheter: 153
  • Våningsantal: 5-6

Kvarteret varierar i höjd mellan 5-6 våningar. Fasaderna är putsade i en varierad färgskala med inslag av plåt och kvarteret får ett karaktärsfullt taklandskap. Bottenvåningarna ska vara innehållsrika med lokaler, entréer, portiker och terrasser. Fasaderna utformas med långsträckta generösa balkonger mot Armborstvägen och Prästgårdsparken. Längs Lövgatan och Ängsgatan vänds balkongerna in mot gården för att berika gårdslivet.

kvarter 11 Älvsjö Kabelverket Sandaletten

Senast uppdaterad 28 september 2015

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt