Kvartersområden detaljplan 1

Bebyggelsen i detaljplan 1 planeras att uppföras i två kvartersområden som hyser två kvarter nordost om de befintliga Dragspelshusen respektive fyra kvarter mot Solbergaskogen.

Mot huvudgatan tillåts tätare bebyggelse i form av flerbostadshus i mellan 5-16 våningar varav tre högdelar som får en våningshöjd på 12-16 våningar. Mot Solbergaskogen samt i kvarteren nordost om Dragspelshusen tillåts bebyggelse i 4-8 våningar.

Kvarter 1 - JM och Varg arkitekter

Porten till nya Kabelverksområdet. Kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-8 våningar. med ca 135 lägenheter i varierade storlekar.

/PageFiles/600277/6.3 Kv1_huvudgata_webb.jpg

Kvarter 2 - Familjebostäder och Varg arkitekter

Kringbyggt kvarter med varierade hushöjder, 4-6 våningar med ca 130 lägenheter i varierade storlekar.

/PageFiles/600277/6.3 Kv2_huvudgata_webb.jpg

Kvarter 3 - JM och Arkitekturkompaniet

Lamell med varierade hushöjder, 6-8 våningar med 4 avdelningar förskola i byggnadens två nedre plan. Totalt ca 30 lägenheter i varierade storlekar.

/PageFiles/600277/A701-Kvarter3_webb.jpg

Kvarter 4 - JM och Arkitekturkompaniet

Två sammankopplade lameller, i 5-12 våningar med ca 85 lägenheter i varierade storlekar.

/PageFiles/600277/A701-Kvarter4_webb.jpg

Kvarter 5 - JM och Varg arkitekter

Två sammankopplade lameller, i 5-12 våningar med lokaler mot huvudgatan.
Förskola i bottenvåningen, och ca 85 lägenheter i varierade storlekar.

/PageFiles/600277/6.3 Kv5_solberga_webb.jpg

Kvarter 6 - JM och KUB arkitekter

Två lamellvolymer kring ett samlande gårdsrum. Varierade hushöjder i 5-16 våningar. Lokalytor mot huvudgatorna, och ca 115 lägenheter i varierade storlekar.

/PageFiles/600277/kvarter 6_webb.jpg

Senast uppdaterad 2 juli 2014

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt