Utställning av etapp 1 pågår 2 juli till 27 augusti

Publicerad
2 juli 2014 09:02

Utställning av Kabelverket 8, etapp 1, pågår 2 juli till 27 augusti 2014. Förslaget omfattar nya bostäder i kvaretet Kabelverket vid Älvsjö centrum.

/PageFiles/795065/Gestaltningsbilaga etapp1_juni2014_webb.jpg

Planförslaget omfattar ca 580 lägenheter, lokaler för centrumändamål, ny huvudgata, park och två förskolor. Detaljplanen är en första utbyggnadsetapp av tre med sammanlagt 1500 bostäder.

Syftet är att tillföra bostäder till ett idag renodlat verksmahetsområde, och att skapa en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär där bostäder och verksamheter samverkar.

Planförslaget visas på Fyrkanten, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, samt på medborgarkontoret i Älvsjö, Älvsjö Stationsgata 21, på ordinarie öppettider för lokalerna.

Synpunkter skickas senast den 27 augusti 2014 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Ange diarienummer 2013-0709. Eller via post: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm

Senast uppdaterad 2 juli 2014