Samråd för Sandaletten 1 m fl pågår

Publicerad
3 december 2014 08:21

Samråd om förslag till detaljplan för Sandaletten 1 m fl vid Älvsjö centrum pågår 3 december 2014 till 23 januari 2015.

/PageFiles/894018/Flygbild_webb.jpg

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag med syfte är att pröva omfattning, utformning och placering av ca 470 nya bostäder i tre kvarter, samt en byggnad med ca 70 studentlägenheter inom aktuellt planområde, totalt 540 bostäder. Syftet är att skapa en tilltalande boendemiljö med stadsmässig karaktär, där bostäder och verksamheter samverkar.

Öppet hus kommer att hållas den 16 december kl. 16:30 – 19:00 på medborgarkontoret i Älvsjö, Älvsjö stationsplan 21, då representanter från staden och byggherrarna kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Planförslaget visas under tiden 3 december – 23 januari i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, måndag 9.00 – 16.00, tisdag 9.00 – 18.30, onsdag – torsdag 9.00 – 16.00, fredag 10.00 – 15.00 (ändrade tider kan förekomma). Planförslaget visas även på medborgarkontoret i Älvsjö, Älvsjö stationsplan 21, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets webbplats, www.stockholm.se/detaljplaner.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast den 23 januari 2015 ha inkommit till:

Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer 2014-01201.

Senast uppdaterad 3 december 2014