Projekttävling ökar antalet bostäder i Älvsjö Kabelverket

Publicerad
26 juni 2015 10:36
Senast ändrad
26 juni 2015 10:50

Familjebostäder har genomfört en arkitekttävling för den tredje och sista detaljplanen i Älvsjö Kabelverket, kallad Älvsjövägen/centrala delar.

Familjebostäder tävling Älvsjö Kabelverket

Visionsbild Vy mot kvarterstorget och Orangeriet, Dela & Delta, AIX Arkitekter

Området är Familjebostäders största nyproduktionsprojekt de kommande åren. Det vinnande förslaget i projekttävlingen ger möjlighet att utöka antalet bostäder. De ursprungligt antagna 350 bostäderna blir istället i den kommande detaljplaneprocessen 685 bostäder.
 
Projekttävlingen syftade till att ta fram ett utvecklingsbart förslag till hur ett stort bostadsområde kan utformas med en hög volym bostäder och attraktiva miljöer. Det vinnande förslaget, Dela&Delta av AIX Arkitekter, utvecklas nu vidare i den detaljplaneprocess som startar senare i år.

Etappens ursprungligt antagna 350 bostäder kommer genom förslaget att istället planeras för 455 hyresrätter, 90 studentbostäder och ytterligare 140 bostäder i en intilliggande markanvisning.

Förslaget visar bostäder i varierad miljö, för olika målgrupper och med ett särskilt fokus på barn och på grönska och park. Förslaget är även utformat för att kostnadseffektivt kunna bygga varierat och kvalitativt och på samma gång hålla nere produktionskostnaderna.

Älvsjöstadens tredje och sista etapp beräknas byggstarta 2018.

Senast uppdaterad 26 juni 2015