Mer än en typ av projekt Johannelund

Johannelund
Johannelund

Om projektet

Fler nya bostäder och en förskola byggs längs Lövstavägen i Vinsta-Hässelby Gård. Området är den andra etappen i en omvandling av Lövstavägen till bostadsgata.

Vad?

Området omfattar totalt 580 lägenheter varav 230 är bostadsrätter. Det blir 30 bostadsrättsradhus, 135 bostadsrättslägenheter, 206 hyreslägenheter, 111 koperativa lägenheter samt Pysslingenförskola och butiker, vid Johannelundstoppen. Planområdet utgörs av Johannelundstoppens sydvästsida mot Lövstavägen.

Konstnären Catrin Andersson har uppdragits att uföra konstnärlig gestaltning i området. Hon påbörjade sitt arbete under hösten 2013 och konstverket ska bli klart för invigning till sommaren 2014.

När?

Hela projektet beräknas bli klart i slutet av 2015.

Påverkan i närområdet

Under byggtiden, som bl a omfattar pålning och ökad trafik i form av transportfordon, kommer vissa olägenheter i form av damm och buller att uppstå. Vi ber om överseende med dessa.

De sista husen grundläggs under 2014.

Senast uppdaterad 13 februari 2014

Karta med positionen för Johannelund utmarkerad
Se Johannelund på kartsidan
Lat N 59º 22' 22" Lon E 17º 50' 46"
Se Johannelund i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Just nu

    Gatorna är klara. Trädplanteringar och trottoarer blir färdiga samtidigt som bostadshusen står klara. Parken blir klar under hösten 2013.

Kontakt