Mer än en typ av projekt Tensta, Hyppinge/Risinge

Korsning mot Tenstastråket och Risingeplan
Korsning mot Tenstastråket och Risingeplan

Om projektet

I norra Tensta planeras ett lyft av Hyppinge- och Risingeplan. Närmare 200 bostäder planeras genom upprustning av befintlig fastighet, tillbyggnad samt påbyggnad.

Varför?

Ett varierat utbud av bostäder ökar bostadsalternativen i stadsdelen och bokaler som kombinerar bostad och kontor kan skapa nytt liv i gatuplan. Genom att husen på norra sidan öppnas upp med fönster och balkonger samt butiker i bottenplan samtidigt som att parkeringen flyttar till de befintliga garagen skapas förutsättningar för ett helt levande nytt gaturum.

Fastighets AB Tornet som tidigare ägde fastigheterna ansökte om markanvisning för att genomföra denna nybyggnad och tillbyggnad. Nu omarbetas förslaget av Victoria Park som idag äger dessa fastigheter. Tidigare idéer om rivningar och nya radhus är inte längre aktuella. De tillkommande bostäderna planeras bli hyresrätter.

Vad?

Nya bostäder planeras i Tensta vid området runt Tenstastråket, Hyppingeplan och Risingeplan. Nya bostäder planeras genom gavel- och takpåbyggnader samt nybyggnad mellan husen.

Hyppinge- och Risingeplan planteras med träd och parkeringen flyttar till befintliga garage. Gångbanorna breddas och på- och avstigningsplatser anordnas.

Vem?

Byggherre i projektet är Victoria Park.

När?

Detaljplanen antogs i oktober 2016.
Byggstart preliminärt 2017.

Senast uppdaterad 19 april 2017

Karta med positionen för Tensta, Hyppinge-Risinge utmarkerad
Se Tensta, Hyppinge-Risinge på kartsidan
Lat N 59º 23' 44" Lon E 17º 54' 28"
Se Tensta, Hyppinge-Risinge i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Projektet bidrar till ökad variation av bostadsalternativ i stadsdelen och en mer levande gata.

 • Planering

  Beskrivning

  Markanvisning november 2012.Beslut att starta planarbete november 2013.

  Samråd 20 oktober-1 december 2015.
  Granskning 7 juni-17 augusti 2016.
  Antagande 27 oktober 2016.

  Byggstart kan ske tidigast under 2017.

Kontakt