Dialog/samråd

Programsamrådet genomfördes 30 maj – 11 juli 2011.

Plansamråd från den 7 juni till 7 augusti 2013. Samrådsmöte den 18 juni kl 17.00-21.00 i Högalids församlingslokal.

Utställning preliminärt under hösten 2015. Antagande prel. vintern 2015/16.

 

Bakgrund

I december 2009 fattade exploateringsnämnden beslut att anvisa mark längs gatan till Veidekke Bostad AB samt Wasted Space AB. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i januari 2010 att inleda planarbete och att programförslaget ska utvecklas i en fördjupad medborgarinflytandeprocess. Stockholms stad anlitade i maj 2010 konsultfirman John Thompson & Partners (JTP), som är experter på att jobba med fördjupat medborgarinflytande, för att leda processen. I detta projekt har JTP anlitat svenska samarbetspartners.

Planeringsevenemanget genomfördes 8 - 13 oktober. JTP har, med planeringsevenemanget som utgångspunkt, tagit fram en vision för hur Hornsbruksgatan kan utvecklas om ny bostadsbebyggelse tillförs.

Visionen är underlag för programförslaget för Hornsbruksgatan.

Senast uppdaterad 2 juni 2015

Karta med positionen för Södermalm, Hornsbruksgatan utmarkerad
Se Södermalm, Hornsbruksgatan på kartsidan
Lat N 59º 18' 58" Lon E 18º 2' 4"
Se Södermalm, Hornsbruksgatan i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Ett aktivare och mer levande gatuliv längs Hornsbruksgatan. En unik förlängning av allmän parkmiljö och förbättrad tillgänglighet till parken.

 • Planering

  Beskrivning

  Ett program för Hornsbruksgatan togs fram under 2011.

  Plansamråd pågick från 7 juni till 7 augusti 2013. Samrådsmötet hölls den 18 juni 2013.

Kontakt