Samrådsmöte för Hornsbruksgatan

Publicerad
28 juni 2013 12:00
Ämne
Om projektet
Områden
Södermalm

Runt 80 personer samlades i Högalidskyrkans församlingslokal kvällen den 18 juni för att höra mer om det omarbetade förslaget för Hornsbruksgatan. Samrådsmötet kombinerade öppet hus med en kort presentation och frågestund.

Efter 1,5 timmes inledande öppet hus presenterade Max Goldstein från stadsbyggnadskontoret hur en planprocess går till och hur det planförslag som nu läggs fram ser ut. Besökarna hade många frågor och stort engagemang i flera områden som till exempel park, gata och byggnation där både negativa och positiva åsikter hördes.

Förutom representanter från Stockholms stad medverkande även byggherrarna i projektet, Veidekke Bostad och Wasted Space, samt arkitekterna Tham & Videgård och Utopia arkitekter. Samrådsperioden pågår fram till den 7 augusti.

Senast uppdaterad 8 oktober 2013