Inbjudan till samråd

Publicerad
7 juni 2013 12:00
Ämne
Om projektet
Områden
Södermalm

Nu startar samråd för Hornsbruksgatan. Välkommen att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter under samrådstiden som pågår från 7 juni till 7 augusti 2013.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag som innebär att bygga bostäder och en ny tunnelbanebyggnad utmed Hornsbruksgatan. Ovanpå bostäderna planeras en förlängning av Högalidsparken. Tillgängligheten till parken förbättras genom en hiss från den nya tunnelbanebyggnaden.

Välkommen till samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas som öppet hus med presentation kl 18:30.

Tid: 18 juni 2013, kl. 17:00 - 21:00

Plats: Högalidskyrkans församlingslokal, Högalids kyrkväg 11

Ta del av förslaget

Planförslaget visas i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider, där kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift. Planförslaget visas även i Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, Stockholm och på www.stockholm.se/detaljplaner.

Lämna synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 7 augusti 2013.

Skicka synpunkterna med post till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Eller via e-post till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer Dp 2009-15437

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

 

Senast uppdaterad 8 oktober 2013