Planarbetet fortsätter efter nämndbeslut

Publicerad
19 november 2013 12:00
Ämne
Om projektet
Områden
Södermalm

Stadsbyggnadsnämnden har gett klartecken för att fortsätta detaljplanearbetet för Hornsbruksgatan. Det beslutades under nämndsammanträdet den 14 november 2013 då samrådsredogörelsen redovisades. Ett antal medskick gjordes till det fortsatta arbetet, vilka kommer att redovisas när nämnprotokollet publiceras inom kort.

Nästa steg i processen är ett inriktningsbeslut som tas i exploateringsnämnden preliminärt i början av nästa år. Det bearbetade förslaget kommer att ställas ut på nytt preliminärt under våren 2014.

Läs mer i protokollet för stadsbyggnadsnämnden, se länk nedan.

Senast uppdaterad 12 februari 2014