Nästa steg i planprocessen

Publicerad
8 oktober 2013 12:00
Ämne
Om projektet
Områden
Södermalm

Samrådsperioden för Hornsbruksgatan avslutades i augusti. Nu arbetar staden med att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma om bearbetningar av förslaget behöver göras.

Nästa steg är att stadsbyggnadsnämnden i ett så kallat ställningstagande avgör inriktningen för förslaget. Därefter kan planen bearbetas och ställas ut på nytt för ytterligare synpunkter. Preliminärt kan utställning ske under första kvartalet 2014. 

Senast uppdaterad 8 oktober 2013