Aktuellt

Hornsbruksgatan

Planarbetet fortsätter efter nämndbeslut

Södermalm

Stadsbyggnadsnämnden har gett klartecken för att fortsätta detaljplanearbetet för Hornsbruksgatan. Det beslutades under nämndsammanträdet den 14 november 2013 då samrådsredogörelsen redovisades.

Hornsbruksgatan

Nästa steg i planprocessen

Södermalm

Samrådsperioden för Hornsbruksgatan avslutades i augusti. Nu arbetar staden med att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma om bearbetningar av förslaget behöver göras.

Hornsbruksgatan

Samrådsmöte för Hornsbruksgatan

Södermalm

Runt 80 personer samlades i Högalidskyrkans församlingslokal kvällen den 18 juni för att höra mer om det omarbetade förslaget för Hornsbruksgatan. Samrådsmötet kombinerade öppet hus med en kort presentation och frågestund.

Datum Rubrik
7 juni 2013 12:00 Inbjudan till samråd Södermalm

Filtrera nyhetslistan