Mer än en typ av projekt Hässelby Strand centrum

Hässelby Strand centrum

Varför?

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning. I Hässelby strand centrum pågår byggnation av flera lägenheter, lokaler för olika verksamheter samt ett nytt torg och nya gator.

Vad?

Vid årsskiftet 2000-2001 sålde Stockholms stad centrumet, utom kyrkan, till byggbolaget Skanska. Skanska har därefter överlåtit några av projekten till andra byggherrar, som Hökerum Bygg och Alm Equity.

Centralt i Hässelby strand, har Alm Equity byggt ett högt hus på fastigheten Piedestalen 1. Huset innehåller bostäder och i husets bottenplan finns lokaler. Bredvid detta hus, på fastigheten Myntkabinettet 1 (där matvaruaffären ligger idag) byggs ytterligare ett hus som förslås innehålla bostäder och lokaler i delar av gatuplanet.

Totalt byggs 220 bostäder och samtliga upplåts som bostadsrätt.

Exploateringskontoret anlägger ett nytt torg och bygger om gatorna i området.
Byggnation av torget beräknas ske 2018.

Vem?

Stockholms stad, Skanska, Hökerum Bygg samt Alm Equity.

När?

Huset vid kvarteret Jaktpaviljongen 4, den plats där förskolan Maltesholmsvägen 150-152 tidigare låg, har Skanska byggt. Inflyttning har ägt rum.

Kvarteret Hundgården, där stationsbyggnaden ligger, byggstartades hösten 2012 av Hökerum Bygg. Inflyttning har ägt rum.

Byggherren Alm Equity har byggt färdigt huset på Piedestalen 1. Alm Equity ska även bebygga Myntkabinettet 1. Byggnation pågår och arbetena beräknas vara avslutade 2018.

Påverkan i närområdet

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas.

Senast uppdaterad 4 april 2017

Karta med positionen för Hässelby Strand centrum utmarkerad
Se Hässelby Strand centrum på kartsidan
Lat N 59º 21' 38" Lon E 17º 49' 56"
Se Hässelby Strand centrum i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Det planeras bli 220 nya lägenheter samt ett nytt torg och upprustade gator.

 • Genomförande

  Just nu

  Totalt kommer det att byggas cirka 200 bostäder inom Hässelby strands centrum och fler av dessa har redan färdigställts. Byggherren Alm Equity har byggstart byggandet på Piedestalen 1. Huset planeras vara klart 2016.

  Nästa steg

  Alm Equity ska även bebygga Myntkabinettet 1. Planerad byggstart är slutet av 2016 och beräknas vara klar till 2018.

 • Klart

  Beskrivning

  2018

Kontakt