Trafik och vägar Hässelby-Kungsholmen: Hässelbystråket

Om projektet

Hässelbystråket är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Standarden på stråket är inte tillräckligt hög och därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister.

Varför?

Hässelbystråket är 15 kilometer långt och går från Åkermyntan i västerort till Stadshuset på Kungsholmen. Vid Ulvsundaplan ansluter ytterligare ett pendlingsstråk och varje dygn passerar cirka 6000 cyklister över Tranebergsbron.

Idag håller inte cykelstråket tillräckligt hög standard och på flera delar saknas cykelbanor.

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för att fler ska välja att pendla med cykel. Redan sommaren 2016 breddades gång- och cykelbana mellan Abrahamsberg och Ulvsundaplan i samband med att den fick ny beläggning.

Planerade åtgärder på tre prioriterade delsträckor:

• På Lövstavägen mellan Krossgatan och Bergslagsgatan byggs en ny gång- och cykelbana.
• Cykelbanan genom Råckstarondellen breddas och hastighetssäkras genom att höjas upp.
• Ombyggnad av korsningen Bergslagsvägen/Blackebergsvägen (Islandstorget) för att öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.


Staden kommer också att se över asfaltsbeläggningar, vägmålningar och stolpar samt ta bort hinder längs stråket.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Byggstart preliminärt under 2017. Klart preliminärt 2018

Senast uppdaterad 10 mars 2017

Karta med positionen för Hässelby-Kungsholmen: Hässelbystråket utmarkerad
Se Hässelby-Kungsholmen: Hässelbystråket på kartsidan
Lat N 59º 20' 5" Lon E 17º 58' 8"
Se Hässelby-Kungsholmen: Hässelbystråket i Google Maps

Status

  • Genomförande

Kontakt