Trafik och vägar Östermalm, Lidingövägen Grön bullerskyddsskärm

Fotokollage grön bullerskyddsskärm
Fotokollage Land Arkitektur AB, grön bullerskyddsskärm

Om projektet

En grön bullerskyddsskärm har byggts längs med Östermalms IP. Skärmen avskärmar miljön för Östermalms IP och absorberar både luftburna partiklar och ljud.

Varför?

Nya förutsättningar på Lidingövägen

Lidingövägen är en viktig länk för cykelpendling då den förbinder Ropsten, Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen med Östermalm och city. Sedan Norra länken öppnades har biltrafiken minskat mycket och därför är det nu möjligt att bygga en ny dubbelriktad gång- och cykelbana längs med Lidingövägen. Arbetet med att bygga den nya gång- och cykelbanan beräknas sätta igång sommaren 2017.

Först byggdes den gröna bullerskyddsskärmen

Den gröna bullerskyddsskärmen byggdes med start sommaren 2016 och stod klart hösten 2016.

Vad?

Anledningen till att det heter grön bullerskyddsskärm är helt enkelt för att skärmen har växter planterade direkt i skärmen. Själva grundkonstruktionen är byggd i sträckmetall i rosttrögt stål och i den har växterna planterats. Fördelarna med en grön skärm är många, dels så absorberar växterna ljud, dels så tar växterna upp luftburna partiklar. Den gröna skärmen bidrar till ökad trivsel för gående och cyklister.

Skärmen är 160 m lång och 2 m hög och har flera sektioner som är belysta.

Vem?

Stockholms stad har byggt den gröna bullerskyddsskärmen.

När?

Start slutet av juni 2016, klart november 2016.

Senast uppdaterad 13 juli 2017

Karta med positionen för Östermalm, Lidingövägen Grön bullerskyddsskärm utmarkerad
Se Östermalm, Lidingövägen Grön bullerskyddsskärm på kartsidan
Lat N 59º 20' 47" Lon E 18º 5' 1"
Se Östermalm, Lidingövägen Grön bullerskyddsskärm i Google Maps

Status

 • Klart

  Beskrivning

  Arbetet avslutades november 2016.

  Arbetets skedde i följande faser:

  • Rivning av bullerplanket inklusive stålstommen
  • Schaktning och håltagning för nya infästningar
  • Montage av stommen i sträckmetall
  • Montage av belysta sektioner och kompletteringar
  • Återställning av marken
  • Fyllning med jord
  • Plantering av växter

Kontakt