Mer än en typ av projekt City

City

Om projektet

Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade om ”Vision för City” 2012. Visionen fungerar som inspirationskälla för hur Stockholms City ska utvecklas. I visionen presenteras sju utvecklingsområden för hur stadskärnan ska utvecklas övergripande. Inom varje delprojekt finns mer detaljerad information om vilka insatser som ska göras just där.

Varför?

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär också att Stockholm City behöver förändras för att fungera som Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta.

Vad?

År 2030 kommer Stockholms City att vara centrum i en miljonstad. Det finns ett stort utbud av kultur, handel, evenemang och upplevelser. Människor från hela världen möts i City. Den promenerande människan sätts i centrum. 2030 finns det förbättrade gångstråk, bottenvåningar som öppnat upp mot gatan och fyllts med publika verksamheter och de offentliga miljöerna: gator, parker och torg har rustats upp och upplevs som tryggare.
Nobel Center ska byggas på Blasieholmen, Vasagatan ska få förbättrad framkomlighet för cyklar och området kring Tegelbacken och Centralen ska utredas för att skapa en trevligare miljö för gående och cyklister och en bättre trafiksituation.

Vem?

Stockholms stad: exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Trafikverket.

När?

Visionen för City antogs av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012. 2030 ska alla projekt inom ramen för vision City vara klara.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 3 maj 2016

Karta med positionen för City utmarkerad
Se City på kartsidan
Lat N 59º 19' 46" Lon E 18º 3' 56"
Se City i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    City ska bli en levande stadsdel med folkliv dygnet runt. Vision för City beslutades av Kommunfullmäktige den 15 oktober 2012.

Kontakt