Välkommen till Vårträff 13/4 kl 12-16.

Publicerad
4 april 2013 15:47
Senast ändrad
24 mars 2014 17:22
Ämne
Om projektet

Välkommen att ta del av förslaget för Blackebergsvägens utveckling och lämna dina synpunkter under samrådstiden 15 mars-3 maj 2013.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett programförslag för Blackebergsvägen. Blackeberg och Södra Ängby knyts samman genom utvecklingen av Blackebergsvägen. Programmet föreslår att 550-650 bostäder skapas samt att mötesplatser utvecklas. Programförslaget tar hänsyn till existerande kultur- och naturmiljöer samt skapar en promenad- och cykelvänlig stadsdel.

Välkommen till Vårträff!

Vi träffas vid ängen vid Kobacken, intill korsningen Blackebergsvägen/ Ekbackstigen, lördagen 13 april kl 12.00-16.00. Passa på att ställa frågor till tjänstemän från staden om programförslaget för Blackebergsvägens utveckling. Stadens ekolog kommer berätta om platsens fina ekbestånd och om Grimsta naturreservat.

Ses där!

Senast uppdaterad 24 mars 2014