Film om Årstastråket

 

3 000 nya bostäder i Årstastråket

Det nya stadsutvecklingsområdet Årstastråket är en del av stadens mål att utvidga innerstaden söder om Söder. När hela Årstastråket är färdigbyggt år 2025 kommer det att vara en tät stadsdel med 3 000 nya bostäder. Staden planerar också skolor, förskolor och lokaler för service.

Filmen har gjorts av Stockholms stad i samarbete med Utsikt kommunikation och leStudio.

Senast uppdaterad 26 februari 2016

Karta med positionen för Årstastråket utmarkerad
Se Årstastråket på kartsidan
Lat N 59º 17' 34" Lon E 18º 3' 39"
Se Årstastråket i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanerna för kvarteret Glavsfjorden och kvarteret Ormlången är antagna och har vunnit laga kraft. Detaljplanen för kvarteret Sävlången har godkänts av stadsbyggnadsnämnden och beslut i kommunfullmäktige väntas i början av 2017.

  I etapp 3 pågår arbete med fyra detaljplaner, samråd blir hösten 2017. Ca 1 500 nya bostäder kommer att byggas i området.

 • Genomförande

  Just nu

  Arlabacken: Här bygger JM tre kvarter och Familjebostäder ett kvarter med totalt 500 lägenheter. Inflyttning pågår i ett av JM:s kvarter. Valla Torg: Arbete med två nya gångpassager under tvärbanan pågår. JM byggstartar vid Rämensvägen våren 2017.

Kontakt