Flytta hit

Du som är intresserad av en hyresrätt på Årstafältet kan redan nu vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling: www.bostad.stockholm.se

Hur försäljning av bostadsrätter och äganderätter går till kommer byggföretagen själva att informera om via sina webbsidor. I listan över byggherrar nedan framgår vilka som bygger bostadsrätter respektive hyresrätter.

Projektet har inte utsett byggherrar i alla etapper ännu, det sker successivt under projektets gång. För närvarande är samtliga byggherrar i de tre första bebyggelseetapperna och några i etapperna 4, 5 och 6 utsedda. Totalt blir det 9 etapper.

Byggherrar i etapp 1

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (hyresrätter)
 • Einar Mattsson Projekt AB (hyresrätter)
 • Byggnadsfirman Erik Wallin AB (bostadsrätter)
 • Byggnads AB Abacus och Järntorget Bostad AB (bostadsrätter)
 • Maxera Bostad AB (bostadsrätter)
 • Ikano Bostad AB (bostadsrätter)
 • HSB Bostad AB (bostadsrätter)
 • Gyllenforsen AB (hyresrätter)
 • Veidekke Bostad AB (bostadsrätter)

Byggherrar i etapp 2

 • Stadsutveckling i Stockholm AB (bostadsrätter)
 • Åke Sundvall Projekt AB (bostadsrätter)
 • Midroc Property Development AB (hyresrätter)
 • AB Familjebostäder (hyresrätter)
 • ICA Fastigheter AB (bostadsrätter)
 • Småa AB (bostadsrätter)
 • Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB (bostadsrätter)
 • Stockholm parkering (bygger parkeringsgarage)

Byggherrar i etapp 3

 • Svenska Hus i Stockholm AB (hyresrätter)
 • Olov Lindgren AB (hyresrätter)
 • Fortis Fastigheter AB (hyresrätter)

Byggherrar i etapp 4

 •  Botrygg (bostadsrätter)
 • AB Stockholmshem (hyresrätter)

Byggherrar i etapp 5

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)

Byggherrar i etapp 6

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)
 • AB Familjebostäder

 

 

Senast uppdaterad 16 januari 2017

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Detaljplanenen för etapp 3 är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2017. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt