Etapp 3 - planarbete

Visionsbild på Årstafältet, etapp 3 markerad.Här kan du se hur etapp 3 ligger i förhållande till övrig bebyggelse på Årstafältet.

I den tredje bebyggelseetappen på Årstafältet planerar staden ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola, en idrottshall och butikslokaler. Detaljplanen är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

Öppet hus 12-13 juni 2017

Ett viktigt mål för staden är att koppla ihop Årstafältet med Östberga och göra det enklare och naturligare att ta sig mellan områdena. I Östberga pågår just nu ett arbete med ett övergripande program. Staden bjuder nu in till ett gemensamt öppet hus i Östberga. På mötet kan du titta på både programmet för Östberga och detaljplanen för Årstafältet, etapp 3. Tjänstemän från båda projekten finns på plats för att svara på frågor.

Tid: måndag och tisdag 12-13 juni 2017 kl. 16–19
Plats: Östbergaskolans matsal, Östberga centrum
Vi bjuder på fika!

Kort om etapp 3

Etapp 3 gränsar till etapp 2 i norr och till den nya parken och aktivitetsstråket i öst. Här planerar staden ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola för ca 900 elever, en förskola, en idrottshall för bollsporter och butikslokaler.

Precis som i övriga etapper på Årstafältet eftersträvar vi variation på husen när det gäller höjd, form och stil. Bottenvåningarna ska vara inbjudande och bidra till trivsel och liv och rörelse i området. De allmänna platserna ska vara attraktiva och lättillgängliga.

ICA:s f.d. lagerlokal som ligger i området kommer att rivas och ge plats för den nya bebyggelsen. Kolonilotterna flyttas till en annan del av Årstafältet.

Byggherrar

De byggherrar som deltar i arbetet med detaljplanen är Svenska Hus i Stockholm AB, Olov Lindgren AB och Fortis Fastigheter AB. Skolfastigheter i Stockholm AB deltar i arbetet med F-9-skolan och förskolan. Fastighetskontoret ansvarar för att planera idrottshallen.

Tidplan

Detaljplanen skickas ut på samråd 7 juni - 20 augusti 2017 och antas tidigast våren 2018. Om den tidplanen håller blir byggstarten hösten 2018 och första inflyttning ungefär ett år senare, hösten 2019.

Bakgrund

Den övergripande visionen är att utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel med fina offentliga miljöer. Den nya stadsdelen ska bidra till att koppla samman Årsta och Östberga som idag är ganska segregerade. Årstafältet ska vara en hållbar stadsdel, både ekologiskt, socialt, ekonomiskt och demokratiskt. Denna vision ska genomsyra arbetet även med etapp 3.

Etapp 3 blir också ett bidrag till att uppfylla Stockholms bostadsmål: 40 000 nya bostäder till år 2020 och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Senast uppdaterad 19 maj 2017

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Detaljplanenen för etapp 3 är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2017. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt