Etapp 2 - planarbete

/PageFiles/1148970/Årstafältet sitplan_valla_1_1000.jpgIllustration av planområdet, Kjellander + Sjöberg.

I detaljplanen för etapp 2 föreslog staden ca 1 130 nya lägenheter varav ca 500 studentbostäder. Samråd om detaljplanen hölls hösten 2015. Sedan dess har planen delats upp i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Planen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017.

Centralt läge på Årstafältet

Visionen för Årstafältet är att skapa nya mötesplatser och en levande stadsdel. Etapp 2 har utformats i enlighet med denna vision. Etappen har det mest centrala läget på Årstafältet och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar.

Etapp 2 i korthet

Staden föreslår sju nya kvarter med ca 1 130 nya lägenheter varav ca 500 studentbostäder samt lokaler för service, bland annat en större livsmedelsbutik. Mitt i området planerar vi ett stadstorg och ett stråk ner mot parken. Vi planerar också ett parkeringsgarage (främst för de boende i området), kontor och hotell. Tanken är att det också ska finnas lokaler för kulturaktiviteter, t.ex. ett bibliotek eller konstnärsateljéer.

I den västra delen av området avsätts ett brett utrymme för huvudgata som möjliggör en framtida förlängning av tvärbanan till Östberga.

Genom att involvera flera olika byggherrar i projektet hoppas vi få variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggherrar: Stadsutveckling i Stockholm AB, Åke Sundvall Projekt AB, Midroc Property Development AB, AB Familjebostäder, ICA Fastigheter AB, Småa AB, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB och Stockholm parkering.

Tidplan

Detaljplanen för den södra delen av etapp 2 är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Därefter väntas beslut i stadsbyggnadsnämnden. Byggstart för de nya bostäderna beräknas till 2019. Innan byggandet kan starta ska grundförstärkningar göras och nya ledningar, gator m.m. förberedas. Första inflyttning beräknas till 2020.

Detaljplanen för den norra delen av etapp 2 skickas ut på granskning i slutet av 2017 preliminärt.

Senast uppdaterad 19 maj 2017

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Detaljplanenen för etapp 3 är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2017. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt