Dialog och samråd

Genomförd dialog

 • Samråd om bebyggelseetapp 2, Postgården, hösten 2015 (öppet hus 3/9).
 • Granskning av detaljplan för bebyggelseetapp 1, Valla 1, våren 2015.
 • Samråd om miljökonsekvenserna för programmet för Årstafältet, parken och den första bebyggelseetappen, 18 oktober - 28 november 2013
 • Samrådsmöte första bebyggelseetappen, 16 januari 2013
 • Samråd första bebyggelseetappen pågick 11 december 2012 tom 12 februari 2013
 • Samråd för parken, september-oktober 2012
 • Samrådsmöte för parken i Årsta 27 sept 2012 
 • Samrådsmöte för parken i Östberga 18 sept 2012
 • Byggherremöte, februari 2011
 • Informationsmöte om Årstafältet,  i Årsta och i Östberga, nov 2010
 • Barnens Årstafält, uppföljningsmöte,  april 2010
 • Öppet hus med Årstastråket, mars 2010
 • Open Space dialogmöte, februari 2010
 • Open Space dialogmöte, sept 2009
 • Ungdomsdialog, maj-juni 2009
 • Öppet informationsmöte, mars 2009
 • Barnens Årstafält, 2008
 • Boendeenkät till 750 hushåll, 2008
 • Hearing inför tävlingen, nov 2007

/PageFiles/275015/pratbubbla_stor_arstafaltet.jpg

Bilden illustrerar dialogen med medborgare och andra intressenter. Klicka här för att ladda ner en större bild  

Många av de idéer som kommit fram i dialogen med allmänheten har bidragit till att utveckla förslaget. De sammanställda kommentarerna är ett urval av de synpunkter som framkommit vid Open Space dialogen (OS), undersökningarna bland barn och ungdomar (BU), och enkätundersökningarna (EN).

Senast uppdaterad 15 januari 2016

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken vann laga kraft den 24 maj 2017. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning 21 juni - 20 augusti 2017. Detaljplanenen för etapp 3 är på samråd 7 juni - 20 augusti 2017.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2017. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt