Mer än en typ av projekt Årstafältet

Vision Årstafältet
Illustration över den planerade bebyggelsen på Årstafältet. Bild: White arkitekter AB

Om projektet

På Årstafältet planeras ett nytt område med 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Stadsdelen kommer att få blandad bebyggelse, nya verksamheter och en anlagd park. Hela utbyggnaden av fältet beräknas ta 15-20 år. Planeringen sker i olika etapper, läs mer om de enskilda planerna under rubrikerna till höger.

Det pågår markarbeten på Årstafältet just nu. Det är Stockholmshem som bygger tillfälliga evakueringsbostäder åt sina hyresgäster. Bostäderna ska användas när Stockholmshem bygger om sina lägenheter i Valla torg-området. Inflyttning blir i augusti - november 2016. Mer information hittar du på Stockholmshems webbplats, se länk längst ner på sidan.

Varför?

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya gator. Den nya stadsdelen är tänkt att koppla samman Årsta och Östberga och bli en del av innerstadens utvidgning mot söder i likhet med Hammarby Sjöstad, Söderstaden och Liljeholmen.

Vem?

Stockholms stad ansvarar för att bygga ut parken och alla gator och torg. Ett stort antal byggherrar kommer att delta i byggandet av bostäderna och markanvisning kommer att ske löpande.

När?

Hela utbyggnaden av Årstafältet beräknas ta 15-20 år. Planeringen och byggandet sker i olika etapper.

Detaljplanen för etapp 1 antogs i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken antogs i december 2015. Planerna har överklagats och processen kommer att ta ungefär ett år, till slutet av 2016.

Detaljplanen för etapp 2, Postgården, var ute på samråd hösten 2015. Nästa steg är att skicka ut den på granskning. Preliminärt blir det under första kvartalet 2017.

Etapp 3 markanvisades vintern 2014 och arbetet med detaljplanen startade i februari 2016.

Ytterligare etapper kommer att påbörjas löpande och utbyggnadstakten kommer att vara ca 600 lägenheter om året.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 23 maj 2016

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken beslutades i november 2015, båda planerna har dock överklagats. Detaljplanen för etapp 2 var på samråd hösten 2015. Nästa steg är granskning som troligen blir under första kvartalet 2017. Planarbetet för etapp 3 startade i början av 2016.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2016. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt