Mer än en typ av projekt Årstafältet

Vision Årstafältet
Illustration över den planerade bebyggelsen på Årstafältet. Bild: White arkitekter AB

Om projektet

På Årstafältet planeras ett nytt område med 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Stadsdelen kommer att få blandad bebyggelse, nya verksamheter och en anlagd park. Hela utbyggnaden av fältet beräknas ta 15-20 år. Planeringen sker i olika etapper, läs mer om de enskilda planerna under rubrikerna till höger.

OS-by på Årstafältet?
I Stockholms stads OS-utredning nämns Årstafältet som en möjlig plats för en OS-by. Om det blir en OS-ansökan kommer staden att börja planeringen av de södra delarna av Årstafältet tidigare än beräknat. Om Stockholm sedan skulle få OS kommer de södra delarna att börja byggas tidigare så att de är klara till OS 2026. Det är alltså permanenta bostäder som inledningsvis kommer att användas som bostäder i OS-byn. I övrigt blir det en del tillfälliga byggnader och anläggningar som tas bort efter OS så att fältet kan färdigställas som planerat. Läs mer om stadens OS-utredning via länken längst ner på sidan.

Varför?

Stockholm växer och det kräver fler bostäder och nya gator. Den nya stadsdelen är tänkt att koppla samman Årsta och Östberga och bli en del av innerstadens utvidgning mot söder i likhet med Hammarby Sjöstad, Söderstaden och Liljeholmen.

Vem?

Stockholms stad ansvarar för att bygga ut parken och alla gator och torg. Ett stort antal byggherrar kommer att delta i byggandet av bostäderna och markanvisning kommer att ske löpande.

Mellan 2016 och 2018 bygger Stockholmshem om sina lägenheter i Valla Torg-området inom ramen för EU-projektet Grow Smarter. Under tiden får hyresgästerna bo i tillfälliga evakueringsbostäder på Årstafältet som har byggts under hösten 2016. Det är alltså inte byggandet av det nya Årstafältet som har startat. Mer information om Stockholmshems ombyggnadsprojektet hittar du via länken längst ner på sidan.

När?

Hela utbyggnaden av Årstafältet beräknas ta 15-20 år. Planeringen och byggandet sker i olika etapper.

Detaljplanen för etapp 1 antogs i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken antogs i december 2015. Planerna har överklagats och processen kommer att ta ungefär ett och ett halvt år, till första halvan av 2017.

Detaljplanen för etapp 2, Postgården, var ute på samråd hösten 2015. Nästa steg är att skicka ut den på granskning. Preliminärt blir det under första kvartalet 2017.

Etapp 3 markanvisades vintern 2014 och arbetet med detaljplanen startade i februari 2016. Samråd om detaljplanen blir preliminärt under första kvartalet 2017.

Planarbetet för etapp 4 har inte påbörjats ännu men sommaren 2016 genomfördes en markanvisningstävling för ett av kvarteren. Företaget Botrygg vann tävlingen och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016. Den 15 december 2016 fattades beslut om markanvisning till Stockholmshem. Övriga markanvisningar beslutas våren 2017.

Ytterligare etapper kommer att påbörjas löpande och utbyggnadstakten kommer att vara ca 600 lägenheter om året.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 6 februari 2017

Karta med positionen för Årstafältet utmarkerad
Se Årstafältet på kartsidan
Lat N 59º 17' 24" Lon E 18º 2' 42"
Se Årstafältet i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Visionen för Årstafältet är att skapa en plats för möten – möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt, mellan stad och park. Det ska vara en plats där man möter överraskningar och omväxling och där människors engagemang tas tillvara.

  Stadsdelen vävs samman med intilliggande områden – genom gator och stråk, och genom den nya bebyggelsen, som får låna uttryck och struktur av den äldre.

 • Planering

  Beskrivning

  Årstafältet planeras i flera etapper. Detaljplanerna för etapp 1 och parken beslutades i november 2015, båda planerna har dock överklagats. Detaljplanen för etapp 2 var på samråd hösten 2015. Nästa steg är granskning som troligen blir under första kvartalet 2017. Detaljplanen för etapp 3 skickas ut på samråd våren 2017 preliminärt.

 • Klart

  Beskrivning

  Mark- och gatuarbeten för den första etappen påbörjas troligen under 2016. Hela stadsdelen planeras stå klar år 2030.

Kontakt