Service Vinsta, Krossgatan 1

Gatukök på Krossgatan 1, Vinsta
Gatukök på Krossgatan 1, Vinsta. Foto taget från sydöst.

Om projektet

Gatuköket på Krossgatan 1 i Vinsta är en av många kiosker i Stockholm med tidsbegränsade bygglov som har gått ut och inte kan förlängas. För att gatuköket ska få vara kvar måste detaljplanen ändras för att bekräfta kiosken och gatukökets verksamhet.

Varför?

Trafikkontoret försöker just nu att hitta lösningar för de kiosker i staden som har tidsbegränsade bygglov på grund av planstridighet. Flera av kioskerna har funnits på samma plats i många år och ses som uppskattade inslag i stadsmiljön och det är ofta önskvärt att de får finnas kvar.

Gatuköket på Krossgatan 1 i Vinsta ligger på naturmark som inte får bebyggas och är därför en av dessa planstridiga kiosker. Verksamheten har haft tidsbegränsat bygglov mellan 1987 och 2013 vilket innebär att bygglovet inte kan förlängas mer. För att gatuköket och dess parkering ska få vara kvar behöver detaljplanen ändras.

Vad?

Detaljplanen ändras för att ge kiosken byggrätt och bekräfta dess användning som gatukök.
Det innebär att gatuköket kan fortsätta sin verksamhet där så länge det har polistillstånd och staden inte behöver marken till något annat. Dessutom blir det möjligt att söka bygglov utan tidsgränsbegränsning för kiosken så länge den överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Inga om- eller tillbyggnader planeras.

Marken fortsätter att utgöra allmän plats med staden som huvudman.

Vem?

Trafikkontoret

När?

Samråd 8 juni – 20 juli 2015.
Granskning fjärde kvartalet 2015.
Antagande första kvartalet 2015.

Senast uppdaterad 7 oktober 2015

Karta med positionen för Vinsta, Krossgatan 1 utmarkerad
Se Vinsta, Krossgatan 1 på kartsidan
Lat N 59º 22' 10" Lon E 17º 51' 8"
Se Vinsta, Krossgatan 1 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd har genomförts under perioden 8 juni – 20 juli 2015. Granskning genomförs fjärde kvartalet 2015. Antagande av detaljplanen beräknas ske under första kvartalet 2016.

Kontakt