Trafik och vägar Hässelby, Växthusvägens förlängning

Om projektet

Järfälla kommun och Stockholms stad bygger en ny förbindelse för bilar, cyklister och gående.

Varför?

Den nya vägsträckan ska avlasta den idag hårt trafikerade Skälbyvägen i Järfälla.

Vad?

Växthusvägen i Hässelby kommer att förlängas med en ny vägsträcka som kommer ansluta till Vinlandsvägen i Järfälla. En positiv effekt utöver en ny väg för bilar, cyklister och gående, är möjligheten till nya busslinjer mellan kommunerna.

Stor hänsyn tas till miljön i området där vägen byggs, bland annat genom skydd av naturmarken utanför vägområdet, bullerplank och så kallade grodtunnlar.

Vem?

Järfälla kommun i samarbete med Stockholms stad.

När?

Byggstart januari-februari 2015. Arbetet är klart i maj 2017.

Senast uppdaterad 30 mars 2017

Karta med positionen för Hässelby, Växthusvägens förlängning utmarkerad
Se Hässelby, Växthusvägens förlängning på kartsidan
Lat N 59º 23' 20" Lon E 17º 49' 31"
Se Hässelby, Växthusvägens förlängning i Google Maps

Kontakt