Vi undersöker marken vid Tyska bottens väg/Ferievägen under vecka 40-42

Publicerad
23 september 2014 16:12
Senast ändrad
23 september 2014 16:20
Ämne
Information till boende

/PageFiles/836740/nockebyhov_633.jpg

För tillfället pågår arbete med att utreda och planlägga området Gubbkärrets gård vid Tyska Bottens väg (Nockebyhov 1:1 m.m. i stadsdelen Nockebyhov, diarienummer: 2012-18914). Planförslaget innebär nybyggnation av cirka 42 lägenheter form av fem så kallade stadsvillor på tre till fem våningar.

Borrprover tas i marken

En del i utredningsarbetet består i att undersöka de geotekniska förutsättningarna för ny byggnation på platsen. För att kunna utreda förslaget om ny byggnation vidare måste borrprover tas i marken på platsen. Syftet med proverna är att skaffa sig kännedom om jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, jordegenskaper och variationer i dessa inom området.

Arbetet innebär att en borrbandvagn måste ta sig ut i terrängen. Därför måste vi ta bort en del sly för att komma åt platserna där markproverna ska tas. Därefter kommer en borrbandvagn, som är försedd med kompressorer att borra med hjälp av stålrör genom de olika jordlagren ner till berg. Väl nere vid berg borrar man 3 meter i berget för att konstatera att det är berg man träffat på och inte ett stort stenblock.

Arbetet som utförs under dagtid kommer att bullra, vilket kan upplevas som störande.

Arbetena utförs av Atkins på uppdrag av Stockholms stad.

Kontaktperson för borrningsarbetena är Kristina Borgström, ATKINS,
telefon: 08-410 95 372

Läs gärna mer om detaljplaneärendet Gubbkärrets gård

Senast uppdaterad 23 september 2014