Trafik och vägar Västberga, Västberga allé

Visionsbild Västberga allé
Visionsbild Västberga allé, GWSK Arkitekter AB, Sven Svensson.

Om projektet

Bron över stambanan för Västberga Allé byggdes 1961 den kommer att bytas ut till en ny bågbro som ger bättre framkomlighet och säkerhet för gång, cykel och biltrafik i området Västberga Allé.

Varför?

Stockholms stad förbättrar framkomligheten och säkerheten på vägar och gator för alla stockholmare. Bron över stambanan i Västberga Allé är trafikerad av tung trafik, personbilar, gående och cyklister. Bron kommer att bytas ut, den nya bron förses med bredare gång- och cykelbana så att framkomligheten och säkerheten blir bättre.

Vad?

Den nya bron över stambanan byggs samtidigt som all trafik på spåren fortsätter. Arbetet kräver stor precision och ställer höga krav på säkerheten. När den nya bron över stambanan byggs så kommer även bron över Åbyvägen att få en uppfräschning. En helt ny gång- och cykelbro byggs också över Åbyvägen skild från övrig trafik.

Vem?

Stockholms stad.

När?

Byggstart i november 2015, området kring broarna stängs av för all trafik från 14 december. Arbetet beräknas avslutat till sommaren 2017.

Påverkan i närområdet

Trafikpåverkan - framkomlighet

Fram till sommaren 2017 kommer både bron för Västberga Allé över stambanan och bron över Åbyvägen att vara avstängda för fordonstrafik, gående och cyklister. Biltrafiken hänvisas norrut mot Essingeleden eller söderut via Åbyvägen/Älvsjövägen. Gående och cyklister hänvisas till Götalandsviadukten.

Busslinjerna 143 och 165 har flyttade hållplatser, ändrade rutter och turer under arbetsperioden. För mer information om busslinjerna vänligen besök www.sl.se

Arbetet med den nya gång- och cykelbron över Åbyvägen kommer periodvis att inskränka på antalet körfält på Åbyvägen och begränsa framkomligheten.

Besök gärna den här sidan ofta då den senaste informationen om projektet uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Vi tackar för er förståelse och hoppas på fortsatt tålamod.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 20 januari 2017

Karta med positionen för Västberga, Västberga allé utmarkerad
Se Västberga, Västberga allé på kartsidan
Lat N 59º 17' 17" Lon E 18º 1' 9"
Se Västberga, Västberga allé i Google Maps

Status

 • Genomförande

  Just nu

  Pågående arbeten

  Nu är både den nya gång- och cykelbron över Åbyvägen och den stora bron över Stambanan på plats i permanent läge. Mycket arbete återstår på båda broarna fortfarande vilket innebär att det kommer fortsatt att bli en viss påverkan på trafiken på Åbyvägen under kortare perioder samt ibland ljudalstrande arbetsmoment. De ljudalstrande arbetena utförs i största möjliga mån under dagtid.

  De arbeten som ska utföras i spårområdet måste dock utföras under nattetid, då det finns möjlighet att ha en del av spåren avstängda, vilket krävs för att kunna utföra arbete nära järnvägen. Under den kommande påsken kommer vi att ta ner stora delar av den temporära ställningen som vi har byggt under den nya bron.

  Markarbeten och arbeten med de anslutande gång- och cykelbanorna kommer att tas upp igen efter vintern. Framkomligheten för gående och cyklister är därför något begränsad.

Kontakt