Service Västberga, Arbetsstolen

Planområdet Arbetsstolen 3 markerat i rött

Om projektet

Atrium Ljungberg har kommit in med en ansökan om planändring för verksamheten vid Västberga Handel ska kunna fortsätta.

Varför?

I stadens översiktsplan Promenadstaden anges Västberga som ett industri- och terminalområde. Dessa områden vill man utveckla och värna i sin nuvarande funktion.

Fastigheten Arbetsstolen 3 ligger i Västberga och har ett strategiskt läge nära E4/E20. Här bedrevs i många år bageriverksamhet genom Schulstad och tidigare San Remobageriet. Fastigheten utgör ett välkänt landmärke strax utanför Hornstull i södra Stockholm. Byggnaden är en märkesbyggnad inom svensk industriarkitektur och har ett stort kulturhistoriskt värde.

År 2005 lades bageriverksamheten ned och därefter har tillbyggnader gjorts och ett parkeringsdäck i två plan. I samband med detta omvandlades också fastigheten till en handelsplats som nu består av Coop Forum och andra aktörer såsom Rusta, Budo Fitness, Cykloteket och Sporthuset.

Vad?

Västberga Handel bedrivs med ett tidsbegränsat bygglov som går ut 2017. Nu ansöker Atrium Ljungberg om en planändring så att bebyggelsen kan bekräftas i detaljplan. Därmed kan verksamheten som handelsplats fortsätta.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat detaljplaneförslaget
Atrium Ljungberg har inkommit med planansökan
Fastigheten ägs av Kommanditbolaget Arbetsstolen 3

När?

Start-PM: 12 mars 2015
Plansamråd: hösten 2015
Granskning: årsskiftet 2015/2016
Antagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas till andra kvartalet 2016

Senast uppdaterad 17 augusti 2015

Karta med positionen för Västberga, Arbetsstolen utmarkerad
Se Västberga, Arbetsstolen på kartsidan
Lat N 59º 17' 37" Lon E 18º 0' 14"
Se Västberga, Arbetsstolen i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Start-PM: mars 2015
  Plansamråd: hösten 2015
  Granskning: årsskiftet 2015/2016
  Antagande i stadsbyggnadsnämnden beräknas till andra kvartalet 2016

Kontakt