Service Vasa Real

Hälsingegatan norrut
Hälsingegatan norrut

Varför?

Befolkningen ökar på Norrmalm, främst i de norra delarna av stadsdelen. Det är i de norra delarna som nybyggnation sker i större omfattning, bland annat projektet kring Hagastaden. Den största befolkningsökningen väntas dock tillkomma först efter 2022.

Vad?

Vasa Real byggs ut. Kapaciteten på Vasa Real beräknas öka med cirka 430 elevplatser från cirka 890 till cirka 1320.

När?

Utbildningsnämnden fattade beslut om genomförande i december 2016. Skolan kommer stå färdig till årsskiftet 2019/2020.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 30 januari 2017

Karta med positionen för Vasa Real utmarkerad
Se Vasa Real på kartsidan
Lat N 59º 20' 31" Lon E 18º 2' 38"
Se Vasa Real i Google Maps

Kontakt