Spårväg Tvärbanans Kistagren

Karta där sträckan för Tvärbanans Kistagrenen är markerad
Karta där sträckan för Tvärbanans Kistagrenen är markerad

Om projektet

Stockholm växer. Befolkningsökningen, som förväntas bli en halv miljon till år 2030, ställer högre krav på en utbredd och väl fungerande kollektivtrafik och ett trafiksystem som är tillgängligt, effektivt och tryggt.

Varför?

Tvärbana till Kista möjliggör smidigare resor från hemmet till skola, arbete och omsorg och är en förutsättning för att klara befolkningstillväxten. Resor med kollektiva färdmedel bidrar också till minskad klimatpåverkan.

De nya attraktiva bytespunkterna blir bra lägen för nya förstärkta bebyggelsekärnor med bostäder, arbetsplatser och affärer, som man snabbt förflyttar sig mellan med kollektivtrafiken.

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan.

Vad?

Tvärbanans Kistagren är tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelunds pendeltågstation i Sollentuna.
Kistagrenen är 8 kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid tio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

En resa från Alvik till Helenelund beräknas ta cirka 23 minuter.

Vem?

Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting i samarbete med Stockholms stad.

När?

Ett arbete som smygstartats är första delen av Bromma bro, som kommer att gå över Ulvsundavägen, och fortsätta in mellan planerade byggnader i köpcentret Bromma Blocks. Arbetet påbörjades för att Bromma Blocks har planer på att expandera och att det är bättre att bron är på plats innan byggarbetena för Bromma Blocks påbörjas. Bromma bro beräknas att vara helt klar 2017.

Samråd om förslag till detaljplan pågick under perioden 9 november - 21 december 2015. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2016 godkändes redovisningen av plansamråd.

Två stycken delområden för utbyggnad av Tvärbanans Kistagren i stadsdelarna Riksby, Bällsta och Bromsten, (Dp 2016-07368, och Dp 2016-07062) ställdes ut för granskning under tiden 2016-08-31 - 2016-09-28.


I augusti 2016 beslutade Stockholms läns landstings trafiknämnd att Kistagrenens utbyggnad ska genomföras. Läs mer på landstingets webbplats.

13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra Kistagrenen. Byggstart beräknas ske 2017. Om allt går enligt planerna kommer Kistagrenen att ha två trafikstarter dels 2021 till Ursvik dels 2023 till Helenelund.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 14 december 2016

Karta med positionen för Tvärbanans Kistagren utmarkerad
Se Tvärbanans Kistagren på kartsidan
Lat N 59º 21' 50" Lon E 17º 56' 35"
Se Tvärbanans Kistagren i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Start-pm antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2014 och arbete med detaljplan för sträckan pågår.

  Samråd om förslag till detaljplan pågick under perioden 9 november - 21 december 2015. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2016 godkändes redovisningen av plansamråd.

  Två stycken delområden för utbyggnad av Tvärbanans Kistagren i stadsdelarna Riksby, Bällsta och Bromsten, (Dp 2016-07368, och Dp 2016-07062) ställdes ut för granskning under tiden 2016-08-31 - 2016-09-28.

  13 december 2016 tog landstingsfullmäktige beslut om att genomföra Kistagrenen. Byggstart beräknas ske 2017. Om allt går enligt planerna kommer Kistagrenen att ha två trafikstarter dels 2021 till Ursvik i Sundbyberg dels 2023 till Helenelund i Sollentuna.

  Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för genomförandet av Kistagrenen

Kontakt