Service Liljeholmen,Trekantens skola

Trekanten

Om projektet

Projektet har till uppgift att lösa skolbristen i området Gröndal och Liljeholmen, genom att bygga en nya skola och förskola med tillhörande skolgård.

Varför?

Inom stadsdelarna Gröndal och Liljeholmen finns ett stort behov av skolplatser och förskoleplatser. Befintliga skolor är redan fullt utbyggda varför en ny skola behöver uppföras.

Vad?

En skolbyggnad ska uppföras i huvudsak längs med Lövholmsvägen. Skolan ska rymma ca 645 elever. På södra sidan av skolbyggnaden mot sjön Trekanten anordnas en skolgård. Gångstråket längs Trekantssjön bevaras, en ny gång- och cykelväg byggs längs Lövholmsvägen.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Sisab, utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, Hägersten/Liljeholmen stadsdelsförvaltning, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar och kommunala bolag.

När?

Skolan beräknas stå färdig för inflyttning 2018. Samråd pågick 2013-10-08 till 2013-11-19. Ett ställningstagande presenteras för stadsbyggnadsnämnden under våren 2014.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 4 november 2014

Karta med positionen för Liljeholmen,Trekantens skola utmarkerad
Se Liljeholmen,Trekantens skola på kartsidan
Lat N 59º 18' 46" Lon E 18º 0' 45"
Se Liljeholmen,Trekantens skola i Google Maps

Kontakt