Upprustningar Södermalm, Tömmen - ny kvarterspark

Karta över kvarteret Tömmen

Om projektet

Mellan Wollmar Yxkullsgatan och Maria Prästgårdsgata kommer kvarteret Tömmen att öppnas upp för att bli en ny kvarterspark.

Varför?

Syftet är att tillgodose områdets stora behov av närparker samt att stärka kulturmiljön kring Momma Renstiernas palats.

Vad?

Den öppna ytan bakom Momma Renstiernas palats var tidigare en del i en större sjukhuspark. Nu skapas en ny kvarterspark som kan bli en fin plats för möten på Södermalm, med en liten del för odling, nya träd och gräsmattor.

Vem?

Södermalms stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Den nya kvartersparken beräknas vara klar under 2015.

Senast uppdaterad 1 april 2015

Karta med positionen för Södermalm, Tömmen - ny kvarterspark utmarkerad
Se Södermalm, Tömmen - ny kvarterspark på kartsidan
Lat N 59º 18' 58" Lon E 18º 3' 31"
Se Södermalm, Tömmen - ny kvarterspark i Google Maps

Kontakt