In English

Around 170 apartments in apartment buildings is proposed on the site where the school, Bussenhusskolan, was previously located. The new buildings are planned as Stockholmshus. Stockholmshus is a new way of building homes quickly, cost-effectively and with high quality.

The former school building is demolished but the existing artificial turf pitch and the basketball court has been improved.
 

Senast uppdaterad 1 juni 2016

Karta med positionen för Tensta, kvarteret Ledinge 1 utmarkerad
Se Tensta, kvarteret Ledinge 1 på kartsidan
Lat N 59º 23' 36" Lon E 17º 54' 41"
Se Tensta, kvarteret Ledinge 1 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Planarbetet startade i maj 2015. Samråd om detaljplanförslaget hölls i juni 2016. Under december 2016 ställdes det reviderade förslaget ut för granskning och februari 2017 fattades beslut om att anta detaljplanen som senare överklagades.

Kontakt