Mer än en typ av projekt Tensta, kvarteret Ledinge 1

Om projektet

I kvarteret Ledinge 1, på platsen där Bussenhusskolan tidigare låg, föreslår Stockholms stad ett nytt bostadskvarter med cirka 170 hyresrättslägenheter. Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen.

Varför?

Bussenhusskolans verksamhet lades ner under 2012. Efter att lokalerna stått tomma en längre tid revs skolan vintern 2015/16 då staden bedömde att det inte fanns behov av fler skolor i området. På grund av det stora bostadsbehovet i Tensta liksom i hela Stockholm planeras nu nya bostäder på platsen.

Vad?

I detaljplanen föreslås 170 lägenheter fördelade på sju punkthus med en gemensam gård mellan husen. De tre husen i norr är sex våningar höga, och de fyra i söder sex våningar med souterrängvåning. I bottenvåningarna finns möjlighet till verksamhetslokaler.

Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen, läs mer via länken längst ner på sidan.

Projektet ger ett tillskott av bostäder med närhet till naturområden och Tensta centrum.

Konstgräsplanen och basketplanen som ligger i anslutning ska vara kvar. Bollplanerna har rustats upp under 2015.

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre.

När?

Samråd hölls den 1 – 22 juni 2016.

Granskning pågick mellan den 7 – 21 december 2016.

Beslut om antagande av detaljplanen fattades den 23 februari 2017.

Byggstart preliminärt 2017 och inflyttning tidigast 2019.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 april 2017

Karta med positionen för Tensta, kvarteret Ledinge 1 utmarkerad
Se Tensta, kvarteret Ledinge 1 på kartsidan
Lat N 59º 23' 36" Lon E 17º 54' 41"
Se Tensta, kvarteret Ledinge 1 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Planarbetet startade i maj 2015. Samråd om detaljplanförslaget hölls i juni 2016. Under december 2016 ställdes det reviderade förslaget ut för granskning och februari 2017 fattades beslut om att anta detaljplanen som senare överklagades.

Kontakt