Bostäder Tensta, kvarteret Bränninge 1

Bränninge 1, Belatchew arkitekter
Bränninge 1, Belatchew arkitekter

Om projektet

Vid tunnelbanan i Tensta centrum står nu äntligen Tensta Torn färdigt.
243 studentlägenheter är färdigställda och invigningen äger rum den 22 april med en mängd festligheter.

Den höga byggnaden är en visuell hållpunkt för Tensta centrum och Tensta.

Varför?

Nya bostäder i centrum innebär en förstärkning av Tensta centrum och ökad trygghet. Läget bedöms vara lämpligt för studentbostäder på grund av närheten till buss- och tunnelbana, centrum och närheten till Kista arbetsområde.

Byggnaden ligger i linje med stadens satsning på förnyelse i stadsdelarna i Järva. I Vision Järva 2030 beskrivs ett antal utvecklingsteman som har bäring på studenthuset, bland annat att bygga nytt i strategiska lägen, att utveckla de centrala stråken och att använd ny bebyggelse för att stärka stadsdelarnas identitet.

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och staden har även som målsättning att anvisa mark för fler studentbostäder.

Vad?

Nya studentbostäder planeras i ett högt hus i Tensta centrum. På den här platsen låg tidigare Spånga-Tensta förvaltningsbyggnad.

I bottenvåningen föreslås kommersiella lokaler. På övriga våningar ryms 223 ettor (ca 23 kvadratmeter), 17 tvåor (ca 47 kvadratmeter). Fasaden kläs med olikfärgade skivor.

Jämfört med start-PM har två våningar tillkommit genom en ny bjälklagskonstruktion men inom samma totalhöjd. De två våningarna rymmer cirka 30 lägenheter.

Byggnaden blir totalt cirka 56 meter hög.

Vem?

Byggherre är Åke Sundvall Projekt AB.

Lägenheterna kommer att förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling (se relaterade länkar).

När?

Byggstart hösten 2015. Klart 2017.

Senast uppdaterad 19 april 2017

Karta med positionen för Tensta, kv Bränninge 1 utmarkerad
Se Tensta, kv Bränninge 1 på kartsidan
Lat N 59º 23' 40" Lon E 17º 54' 3"
Se Tensta, kv Bränninge 1 i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Ett centralt placerat högre hus fungerar som en centrummarkör för Tensta centrum och Tensta.

Kontakt