Bostäder Telefonplan

Telefonplan

Om projektet

Området kring Telefonplan har en unik identitet i Stockholm och en speciell historia knuten till LM Ericssons verksamhet. Befintliga kreativa verksamheter och den positiva utveckling som skett i och med Konstfacks etablering innebär att Telefonplan har en viktig roll i staden och även nationellt.

Varför?

Stockholm växer och staden behöver planera för nya bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Området runt Telefonplan har de senaste tio åren genomgått stora förändringar. Från att främst präglats av LM Ericssons verksamheter har områdets karaktär och innehåll förändrats i och med Konstfacks etablering. Flera stora och små verksamheter har sedan dess etablerat sig i området. Ett stort antal nya bostäder har byggts, varav flera omfattar ombyggnad av tidigare verksamhets- eller kontorslokaler. De nya projekten runt Telefonplan ska ta tillvara och utveckla områdets unika identitet.

Vad?

Pågående utveckling inom de fyra kvarteren Designens hus, Lilla Tellus, Metronomen och Centrala Telefonplan kommer att innebära ca 3000 nya bostäder, lokaler för verksamheter, förskoleavdelningar och utveckling av offentliga rum som torg och kvartersparker.

Vem?

JM AB, Vasakronan, SSM Bygg & Fastighets AB, Stena Fastigheter, HSB, Alm Equity, Svanprop, Brf. Kobran och Stockholms stad.

När?

Designens hus (Telefonfabriken 1)
- samråd pågick 14 oktober - 28 november 2014
- ställningstagande i stadsbyggnadsnämnden togs i november 2015
- granskning pågick 25 maj - 27 juni 2016

Lilla Tellus (Timotejen 19, 28 mm)
- samråd pågick 5 november - 19 december 2014
- granskning pågick 20 april-18 maj 2016
- antagande av exploateringsnämnden togs 20 oktober 2016
- godkännande av stadsbyggnadsnämnden togs 27 oktober 2016
- antagande av kommunfullmäktige (KF) togs 12 december 2016

Metronomen (Timotejen 17)
- samråd pågick 5 november - 19 december 2014
- granskning pågick 25 maj - 27 juni 2016
- antagande av exploateringsnämnden togs 20 oktober 2016
- godkännande av stadsbyggnadsnämnden togs 27 oktober 2016
- antagande av kommunfullmäktige (KF) togs 12 december 2016

Centrala Telefonplan (Tvålflingan 5 och Västberga 1:1)
- tidig markreservation beslutades i exploateringsnämnden 4 februari 2016.
- samråd planeras till tredje kvartalet 2017

Projekten beräknas pågå 2010-2020.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 7 april 2017

Karta med positionen för Telefonplan utmarkerad
Se Telefonplan på kartsidan
Lat N 59º 17' 51" Lon E 17º 59' 42"
Se Telefonplan i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Visionen för Telefonplan är ett stadsutvecklingsområde med en sammanhållen, tät och levande stadsmiljö. Ambitionen är att lägga ytterligare en årsring till Midsommarkransen med intryck och inspiration från dess Hallmansinspirerade plan.

Kontakt