Trafik och vägar Norrmalm, Tegelbacken

Cykelbana

Om projektet

Den dubbelriktade cykelbanan vid Tegelbacken mellan Stadshusbron och Vasabron är ett viktigt huvudstråk för cyklister och är hårt belastad. På avsnitten Stadshusbron - Vasagatan cyklar ca 8 500 cyklister/dygn och mellan Vasabron och Vasagatan cyklar ca 13 500 cyklister/dygn.

Många gående rör sig i området. Både människor som rör sig till och från sina arbeten och turister med målpunkter som Stadshuset, turbåtar, Gamla Stan och Centralstationen. På grund av en otydlig och smalt utformad gångbana använder sig gående av cykelbanan. Det skapar osäkerhet för gående och försämrar framkomligheten för cyklister och innebär en kollisionsrisk mellan gående och cyklister.

Varför?

Ombyggnaden har ökat framkomlighet och trafiksäkerheten för både gående och cyklister. Trimning av signalanläggningen i korsningen med Vasagatan har ökat framkomligheten för samtliga trafikanter. Förbättring av belysning under Centralbron ökar trafiksäkerhet trygghet.

Vad?

Vid Stadshusbron har gång- och cykelbanan breddats och gjorts rakare genom att landfästet på bron mot kajsidan breddas. Det leder till ökad framkomlighet.

Vid övergångsstället vid Vasagatan har cykelbanan breddats.Förbättrad belysning under Centralbron.Breddad cykelbana fram till och under Vasabron.Breddad cykelöverfart i korsningen med Vasagatan.Nytt övergångsställe till busshållplatser

Projektkostnad: 11,8 miljoner kronor av cykelmiljarden.

Senast uppdaterad 1 april 2015

Karta med positionen för Norrmalm, Tegelbacken utmarkerad
Se Norrmalm, Tegelbacken på kartsidan
Lat N 59º 19' 44" Lon E 18º 3' 44"
Se Norrmalm, Tegelbacken i Google Maps

Kontakt