Service Sveaplan, ny grundskola

Lokaler för ny skola i fd. Sveaplans gymnasium
Lokaler för ny skola i fd. Sveaplans gymnasium

Varför?

Befolkningen förväntas öka främst i de norra delarna av Norrmalm. Det är i de
norra delarna som nybyggnation sker i större omfattning, bland annat projektet
kring Hagastaden. Den största befolkningsökningen väntas dock tillkomma först efter 2022.

Vad?

Utbildningsförvaltningen räknar med att få tillgång till lokalerna 2021. Lokalerna behöver dock renoveras innan de kan användas till grundskola för 570 elever. En renovering förväntas ta 1,5 till 2,0 år.

När?

Sveaplan blir därmed klar att ta i drift tidigast 2023.

Senast uppdaterad 20 augusti 2015

Karta med positionen för Sveaplan, ny grundskola utmarkerad
Se Sveaplan, ny grundskola på kartsidan
Lat N 59º 21' 4" Lon E 18º 3' 4"
Se Sveaplan, ny grundskola i Google Maps

Kontakt