Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Spångavägen

Framkomligheten och trafiksäkerheten ska bli bättre på Spångavägen, framförallt för gående och cyklister. Med start i sommar görs åtgärder på ett tiotal platser mellan Bällstavägen och Bromstensvägen. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2015.

Spångavägen är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län och därför är det också prioriterat att befintliga cykelbanor håller hög standard. Med start i sommar kommer cykelbanan mellan Bällstavägen och Bromstensvägen, i riktning mot Spånga, att renoveras.

Cykelbanan kommer att asfalteras och få ny kantsten och det kommer bli säkrare att passera korsningar. När åtgärderna är genomförda kommer bilisterna att ha väjningsplikt för cyklister när de korsar cykelbanan.

Under arbetet kommer framkomligheten att påverkas genom mindre trafikomläggningar.

Här genomförs åtgärderna, alla tider är preliminära:

•Enebyvägen, 29 juni-17 juli
•Vinbärvägen vid in- och utfart till återvinningsstation, 
8 juli–4 augusti och 7-25 september
•Sundbyvägen,  21 september-23 oktober
•Enevägen,  27 juli-14 augusti
•Rullstensvägen, 10-28 augusti
•Bergbostigen, 24 augusti-11 september
•Flystaslingan vid övergångsställe över Spångavägen, 
 10 augusti-4 september
•Berghällsvägen, 1-28 september
•Långsvretsvägen,  7-25 september
•Rösvägen, 21 september-9 oktober
•Skogslöparvägen, 28 september-23 oktober 

Datum Rubrik

Filtreringen gav ingen träff

Filtrera nyhetslistan