Trafik och vägar Spånga, Sundbyvägen

Cyklist

Varför?

Vid Sundbyskolan har det under 2013 utförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder, anläggande av gångbana längs Brotorpsvägen och hastighetssäkring av ett övergångsställe på Småbrukarvägen. I samband med detta anlades även en dubbelriktad gång- och cykel-bana på östra sidan av Sundbyvägen (mot skolan) på sträckan mellan Småbrukarvägen och Arrendevägen. En sträcka på ca 250 meter.

Senast uppdaterad 10 juli 2015

Karta med positionen för Spånga, Sundbyvägen utmarkerad
Se Spånga, Sundbyvägen på kartsidan
Lat N 59º 22' 4" Lon E 17º 54' 46"
Se Spånga, Sundbyvägen i Google Maps

Kontakt